ŠE JE SMISELNO BITI UČITELJ

VSEBINSKI POVZETEK: “Novi svet” sistematično in predvsem zelo hitro ustvarja drugačno družbeno okolje in vdira v vse segmente družbe. Posledice sprememb pa se najprej zaznajo in začutijo prav v šolstvu.

Šola še vedno ostaja v središču med starši in učenci ter s svojim poslanstvom ustvarja pomemben gradnik številnih generacij in nenazadnje družbe.